do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
ZiF 2015 Nr 2 (08) (113).vp

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 2

2015

 

Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;
prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;
Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;
Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;
Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;
prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

 

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski) David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),
dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),
dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktor numeru

dr Krzysztof Szczepaniak

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

Korekta
Jerzy Toczek
Skład i łamanie
Mariusz Szewczyk

Druk
Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

SPIS TREŚCI

 

ZARZĄDZANIE   

Kamil Brodnicki, Ewa Grzegorzewska-Mischka,
Inicjatywy w obszarze szkolnictwa wyższego w kierunku podnoszenia jakości kształcenia oraz budowania przedsiębiorczych postaw wśród studentów
Piotr Grudowski,
Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami
Piotr Grudowski, Jan Paweł Szefler, |
Stakeholders Satisfaction Index as an Important Factor of Improving Quality Management Systems of Universities in Poland
Katarzyna Hys,
ISO/TS 16949 analysis of the current trends
Sandra Klute-Wenig, Robert Refflinghaus,
Integrated management systems in the tool and cutlery industry – beyond quality, work safety and environmental management
Ewa Malinowska,
The evaluation of the quality of educational services an example of a Leonardo Vetpro task
Ewa Malinowska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska,
Lean in the opinion of the employees of production company
Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński,
Green Lean in Services
Maria Śmiechowska, Filip Kłobukowski,
Quality Assurance of Food versus Limiting Food Loss and Waste
Małgorzata Z. Wiśniewska,
HACCP based food defense systems
Małgorzata Z. Wiśniewska, Anna S. Tarczyńska, Tatiana Papiashvili,  
The quality of the entrepreneurial attitudes among the students of the Faculty of Management at the University of Gdańsk. The pilot study
Grzegorz Zieliński, Malwina Studzińska,
Application of designthinking models to improve the quality of tourism services
Zofia Zymonik, Anna Dobrowolska,
Spiritual capital as the fourth capital in a TQM organization
 
  

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału