do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalno¶ć Naukowo Badawcza
O czasopi¶mie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcj±

 
Prace i Materiały Wydziału Zarz±dzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

3/2

2015

 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;

prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Głowna Handlowa;

Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;

Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Said Business School;

Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;

prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

 

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

 

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

 

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski)

David Gagan, M.A. (język angielski)

 

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

 

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),

dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),

prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),

dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

 

Redaktorzy numeru

dr Paweł Antonowicz, dr Piotr Pisarewicz

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.

W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

Korekta

Jerzy Toczek

Skład i łamanie

Mariusz Szewczyk

 

Druk

Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

Spis treści

 

FINANSE

Mariusz Chmielewski,
Wycena strat i utraconych korzyści przedsiębiorstwa z tytułu niezrealizowanego projektu

Juliusz Giżyński,
Nowe wytyczne na temat stosowania zmodyfikowanych reguł Paktu stabilności i wzrostu

Wojciech Wyrzykowski,
Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców granice prawa a granice bezpieczeństwa

 

MARKETING

Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, Anna Talipska,
Pozycjonowanie jako instrument kreowania kapitału marek sieci detalicznych

Joanna Kuczewska, Izabela Szumal,
Alianse strategiczne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

Anna Krzysztofek,
Społeczna odpowiedzialność w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa

Joanna Worona,
Cyberprzestrzeń a funkcjonowanie przedsiębiorstwa szanse i zagrożenia

 

ZARZĄDZANIE

Paweł Antonowicz,
Odchylenie względne kosztów całkowitych w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw

Joanna Gajda,
Efektywne zarządzanie kompetencjami warunkiem kształtowania przewagi konkurencyjnej organizacji

Ewa Grzegorzewska-Mischka, Wojciech Wyrzykowski,
Szara strefa jako skutek polityki podatkowej państwa

Andrzej Herman, Dorota Konopka,
Teoria i praktyka zarządzania wartością ekonomiczną

Ewa Hope, Ewa Grzegorzewska-Mischka,
CSR normy etyczne versus normy prawne

Michał Jachowicz,
Odpowiedzialność gwarancyjna inwestora w procesie inwestycyjnym

Martyna Kitowska,
Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych

Paweł Kosiń,
Model biznesu przedsiębiorstwa działającego w sieci międzyorganizacyjnej

Zbigniew Matyjas,
Rola kodeksów postępowania w odpowiedzialnych badaniach i innowacjach

Aniela Mikulska,
Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element procesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie

Piotr Podsiadło,
Pomoc publiczna jako Źródło wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

Joanna Próchniak,
Aspekty społeczne i ich pomiar w Business Process Offshoring

Sebastian Skuza,
Analiza możliwości prawnych realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem zasobów publicznych poprzez instytucję funduszu inwestycyjnego

Iwona Wrońska,
Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle Konstytucji RP i praw człowieka

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału