do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalno¶ć Naukowo Badawcza
O czasopi¶mie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcj±

 
Prace i Materiały Wydziału Zarz±dzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

4/1

2015

 

Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;
prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;
Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;
Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;
Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;
prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

 

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski) David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),
dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),
dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

Korekta
Jerzy Toczek
Skład i łamanie
Mariusz Szewczyk

Druk
Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

Spis treści

FINANSE

 

Paweł Galiński,
Stabilność dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych jednostkach samorządu terytorialnego Polsce

Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak,
Podatkowe aspekty crowdfundingu

Beata Kotowska, Wojciech Kozłowski,
Wybrane aspekty funkcjonowania mikro, małych średnich przedsiębiorstw na Łotwie i w Polsce

MARKETING

Robert Bęben, Wioleta Dryl, Tomasz Dryl,
„Menedżer Jutra”, czyli kształcenie umiejętności praktycznych studentów jako element tworzenia przedsiębiorczości akademickiej

RACHUNKOWOŚĆ

Nelli Artienwicz,
Zarządzanie wrażeniem rachunkowości rzetelność informacji sprawozdawczych

Karolina Gościniak,
Zastosowanie wartości godziwej na dzień przejścia na MSSF przez polskie spółki giełdowe wyniki przeprowadzonych badań

Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior,
Wierzytelność jako przedmiot obrotu ujęcie księgowe podatkowe

ZARZĄDZANIE

Eugenia Czernyszewicz,
Risk analysis as basis for food safety strategy

Jolanta Łopatowska,
Improving the production planning and control process

Wiesław Urban,
Organizational culture assessment as means of Lean Management maturity diagnosis

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału