do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalno¶ć Naukowo Badawcza
O czasopi¶mie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcj±

 
Prace i Materiały Wydziału Zarz±dzania

Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance

 1

2016

 

 

Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński — przewodniczący — Uniwersytet Gdański;

prof. Wojciech Charemza, University of Leicester;
prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business;
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa;
Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University;
Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School;
Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School;
prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau

 

Sekretarz

dr Tomasz Jurkiewicz

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski) David Gagan, M.A. (język angielski)

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna),
dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe),
prof. UG dr hab. Arleta Szadziewska (Rachunkowość),
dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie)

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 

ISSN 2084-5189

Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny.
W latach 2003–2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem
„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”.

Korekta
Jerzy Toczek
Skład i łamanie
Mariusz Szewczyk

Druk
Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 523-13-75, 523-14-49, e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

SPIS  TREŚCI

FINANSE

Dorota Czykier-Wierzba,
Wpływ strategii „Europa 2020” na politykę spójności w Unii Europejskiej w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 i wnioski dla Polski

 

INFORMATYKA EKONOMICZNA

 

Dorota Buchnowska,
Ocena wykorzystania firmowego serwisu WWW w rekrutacji pracowników przez największe przedsiębiorstwa w Polsce

Przemysław Lech,
Implementation of an ERP system :A case study of a full-scope SAP project

MARKETING

Sylwia Badowska,
Innowacyjność konsumentów seniorów w świetle badań własnych

METODY ILOŚCIOWE

Tadeusz Bołt,
Wagi portfelowe

Tomasz Gliński,
Metoda adaptacyjna w przydziale maksymalnych czasów usuwania awarii sieci teleinformatycznych

Jerzy Pieniążek,
Wykorzystanie efektów synergii do optymalizacji oferty przetargowej przedsiębiorstwa usługowego

RACHUNKOWOŚĆ

Karolina Gościniak,
Konwersja sprawozdań finansowych do MSSF - najważniejsze rozstrzygnięcia przyjęte w  MSSF 1

ZARZĄDZANIE

Emilia Dobrowolska,
Sposoby tworzenia relacji w zarządzaniu innowacyjnością

Marek Kalinowski,
Dylematy projektowania i stosowania symulacyjnych gier decyzyjnych w rozwoju pracowników

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału