do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG

prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka

prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba

dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

Recenzent

dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Anna Zamojska-Adamczak (przewodnicząca)

dr Teresa Czerwińska, dr Wiesław Golnau

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Renata Płoska

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Wydawca

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel. (58) 550 94 49, 550 9375

e-mail: poligraf@panda.bg.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

FINANSE

 

Adam Barembruch,

Fabryki kredytów – geneza, funkcjonowanie, perspektywy

 

Agata Czopek Rowińska,

Stan wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  i propozycje usprawnień systemu

 

Anna Górczyńska,

Inwestycje infrastrukturalne – wprowadzenie

 

Marietta Janowicz-Lomott,

Wpływ związków wzajemności członkowskiej na pozycję konkurencyjności towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na rynku ubezpieczeniowym

 

Przemysław Kulawczuk,

Udział przedsiębiorców w kształtowaniu polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

 

INFORMATYKA

 

Anna Lenart,

Tendencje w rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych

 

Tomasz Przechlewski,

Przegląd modeli adopcji i akceptacji technologii informacyjnej w organizacjach

 

METODY ILOŚCIOWE

 

Paweł Antonowicz,

Weryfikacja zdolności prognostycznych wybranych modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw

 

Tomasz Jurkiewicz,

Wpływ poziomu skorelowania cech w zbiorowości na efektywność modyfikowanego estymatora syntetycznego – analiza Monte Carlo

 

Kamila Najman,

Ocena wyniku grupowania w oparciu o indeks silhouette

 

Krystyna Strzała,

Modelowanie równań strukturalnych: koncepcja i podstawowe pojęcia

 

 

RACHUNKOWOŚĆ

 

Arleta Szadziewska,

Rola informacji o kosztach w zarządzaniu bankiem komercyjnym

 

Joanna Zuchewicz,

Rachunek kosztów jako czynnik wzrostu konkurencyjności produktu w kontekście strategii lizbońskiej

 

ZARZĄDZANIE

 

Monika Brzózka,

E-handel jako sposób zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Wiesław Golnau,

Pełne zatrudnienie w Strategii Lizbońskiej

 

Sergiusz Grzybek,

Racjonalność wyborów strategii działania w warunkach konfliktu interesów gospodarczych – wyniki eksperymentu

 

Sławomir Jankiewicz,

Pre-inkubator studencki jako instrument rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej

 

Joanna Sadkowska-Bień,

Ocena innowacyjności przedsiębiorstw – wybrane aspekty

 

Sebastian Susmarski,

Controlling w procesie zarządzania wartością Samodziel-nych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

Małgorzata Wiśniewska,

Koncepcja Six sigma i korzyści z nią związane

 

Magdalena Wojarska,

Prywatyzacja komunalnych jednostek organizacyjnych w  gminach województwa warmińsko-mazurskiego

 

Jarosław Kaczmarek, Stanisław Młynarski,

Uwarunkowania niezawodnościowe i organizacyjne w gospodarowaniu majątkiem trwałym

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału