do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

SUKCES ORGANIZACJI

 

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

I ZEWNĘTRZNE

 

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

SOPOT 2007


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

prof. dr hab. Czesław Domański

prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba

dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

Recenzenci

prof. dr hab. inż. Marian Hopej

dr hab. Andrzej Kaleta, prof. AE we Wrocławiu

dr hab. Kazimierz Krzakiewicz prof. AE w Poznaniu

prof. dr hab. Jan Skalik

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

 

REDAKCJA NAUKOWA

HALINA CZUBASIEWICZ

WIESŁAW GOLNAU

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007

ISSN

ISBN

Skład i łamanie

 

 

Wydawca

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel. (58) 550 94 49, 550 9375

e-mail: poligraf@panda.bg.univ.gda.pl


SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

 

Jerzy Baruk,

Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych

 

Jadwiga Bizon–Górecka,

Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w przedsiębiorstwie

 

Andrzej Chajęcki, Kazimierz Krzakiewicz,

Bariery restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych S.A.

 

Bogdan Nogalski, Mirosław Czapiewski,

Negocjacje społeczne i mediacje we wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwie – analiza empiryczna praktyki ich stosowania

 

Stefan Tokarski, Krzysztof Czajkowski,

Uwarunkowania systemu motywacyjnego w przełamywaniu barier wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 i ISO 14001

 

Anna Zabłocka–Kluczka,

Sukces i kryzys - dwa bieguny procesu rozwoju organizacji?

 

Czesław Zając,

Zmiany w przedsiębiorstwie jako czynnik jego sukcesu na przykładzie Autoliv Polska sp. z o.o.

 

 

ROZWIĄZANIA STRUKTURALNE

 

Szymon Cyfert,

Strategiczne doskonalenie architektury procesów jako źródło sukcesu organizacji

 

Leszek Kozioł,

Postulaty sprawnościowe nadzoru korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego

 

Andrzej Pomykalski,

Nowe kierunki współpracy przedsiębiorstw jako czynnik sukcesu organizacji

 

Maja Prudzienica,

Uwarunkowania struktur organizacyjnych powszechnych towarzystw emerytalnych i ich wpływ na sukces tych organizacji

 

Agata Sudolska,

Kreowanie relacji kooperacyjnych jako czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa

 

Mariusz Wachala,

Budżet jako narzędzie zarządzania projektami

 

Jarosław Waśniewski,

Uwarunkowania i przyczyny stosowania outsourcingu w pomorskiej służbie zdrowia

 

 

DROGA DO SUKCESU POPRZEZ ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

 

Ewa Głuszek,

Determinanty znaczenia czynników budujących reputację przedsiębiorstwa

 

Sergiusz Grzybek,

Kluczowe relacje rynkowe w układzie modelowym Input-Output

 

Andrzej Kaleta,

Inicjatywa strategiczna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstw

 

Rafał Krupski,

Strategia współtworzenia wartości

 

Wojciech Machel,

Niewidoczny wymiar strategii

 

Wojciech Machel, Beata Wierzbicka,

Strategia budowy przewagi konkurencyjnej - P4 analiza przypadku

 

Mieczysław Moszkowicz, Krystyna Moszkowicz,

Regresywny ciąg strategiczny sektora kreowania wiedzy w Polsce

 

Joanna Mróz, Krzysztof Ćwik,

Determinanty sukcesu w zarządzaniu strategicznym

 

Adam Peszko,

Strategiczna aktywność rady nadzorczej warunkiem sukcesu w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

Halina Piekarz, Adam Marszałek,

Sposoby ochrony kompetencji organizacji

 

Bożyna Pomykalska,

Zasób strategiczny jako aktywa warunkujące sukces przedsiębiorstwa

 

Tomasz Sudoł,

Czynniki sukcesu w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

Hubert Witczak,

Strategiczny sukces przedsiębiorstwa

 

Agnieszka Zakrzewska–Bielawska,

Czynniki sukcesu dużych polskich firm produkcyjnych

 

 

ROZWIĄZANIA WEWNĄTRZORGANIZACYJNE

 

Tadeusz Falencikowski, Bogdan Nogalski,

Sukces w grupie kapitałowej. Oddziaływanie zasobów niematerialnych

 

Michał Hałaczkiewicz,

Dojrzałość projektowa organizacji jako wyraz jej ewolucji w obszarze zarządzania projektami

 

Monika Jedynak,

Łączenie się uczestników kanału dystrybucji jako źródło sukcesu organizacji

 

Piotr Jedynak,

Audity wewnętrzne jako instrument oceny i doskonalenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach

 

Joanna Kacała,

Kluczowe obszary w systemie zarządzania przedsiębiorstwem medycznym

 

Kazimierz Krzakiewicz, Magdalena Tarnowska,

Zarządzanie projektami usprawniającymi we wdrażaniu kompleksowego zarządzania jakością na przykładzie Philips Lighting w Polsce

 

Grzegorz Krzos,

Rola projektów w rozwoju organizacji

 

Janusz Marek Lichtarski,

Współczesne koncepcje i metody zarządzania jako źródło sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw

 

Zygmunt Mietlewski, Katarzyna Szelągowska–Rudzka,

Sukces, przedsiębiorczość oraz cykl życia organizacji w opinii potencjalnych przedsiębiorców

 

Zdzisław Mokwa,

Kierunki rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw na przykładzie badań Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego

 

Bogdan Nogalski, Anna Wójcik–Karpacz, Jarosław Karpacz,

Informacja warunkiem sukcesu małego przedsiębiorstwa

 

Grażyna Osbert–Pociecha,

Rola elastyczności w osiąganiu i utrwalaniu sukcesu organizacji

 

Agata Pietroń–Pyszczek, Dominika Bąk–Grabowska,

Sukces przedsiębiorstwa turystycznego - przejawy i uwarunkowania

 

Jan Skalik,

Zarządzanie dynamiczne jako źródło sukcesu przedsiębiorstwa

 

Alicja Smolbik–Jęczmień, Ewa Tracz,

„Konwencjonalne” i „niekonwencjonalne” techniki wspierające zarządzanie czasem

 

Iwona Staniec,

Zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach jako przejaw dążenia do sukcesu

 

Arkadiusz Wierzbic,

System zarządzania jakością - jak osiągnąć korzyści z wdrożenia i utrzymania

 

Piotr Wróbel,

Problemy zarządzania telepracownikami

 

 

ROLA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO

 

Jan Beliczyński,

Wartość dla klienta jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji radiowej

 

Monika Bohuszewicz–Kreft, Jędrzej Strumiłło,

Innowacje w usługach

 

Joanna Hołub–Iwan,

Od portfela produktów do portfela klientów - zarządzanie klientami w firmie

 

Iwona Posadzińska,

Elektroniczne kanały kontaktu z klientem w kreowaniu sukcesu przedsiębiorstwa

 

Krzysztof Raczkowski, Barbara Olszewska,

Marka czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa

 

Jędrzej Strumiłło,

Pomiar satysfakcji klienta jako podstawa reinżynierii

 

 

WARUNKI SUKCESU W ZARZADZANIU ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI

 

Henryk Gawroński,

Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu strategicznym jednostek samorządu terytorialnego

 

Barbara Kożuch,

Warunki sukcesu organizacji publicznych

 

Monika Kwiecińska,

Zarządzanie zasobami w organizacjach niedochodowych - wyniki badań

 

Jarosław Szreder,

Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy

 

 

WPŁYW OTOCZENIA NA SUKCES ORGANIZACJI

 

Adam Barembruch, Jerzy Gwizdała,

Dotacje funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla MSP i rolnictwa w Polsce gwarantem sukcesu gospodarczego

 

Henryk Jagoda, Agnieszka Połomska–Jasienowska,

Stowarzyszenie jako forma zrzeszania się małych przedsiębiorstw

 

Czesław Mesjasz,

Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału