do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

 

2

2008

 

 

 

 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ

WYBRANE PROBLEMY

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2008


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

 

Recenzent

 prof. dr hab. Czesław Glinkowski

 

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

mgr Ewa Chrostowska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl


 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Nelli Artienwicz,

Ewolucja koncepcji true and fair view w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 1

 

Nelli Artienwicz,

Udział środowiska zawodowego w procesie ustanawiania międzynarodowych standardów rachunkowości

 

Anna Chmielecka,

Dylematy w stosowaniu dotychczasowych strategii finansowych w nowych warunkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw

 

Jerzy Gierusz,

Nieruchomości inwestycyjne – analiza porównawcza polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

 

Maciej Gierusz,

Standardy nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółkach notowanych na giełdach krajów anglosaskich

 

Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior,

Instrumenty pochodne – ryzyko finansowe i jego prezentacja

 

Jarosław Kujawski,

Technika budżetowania parametrycznego

 

Marek Ossowski,

Ograniczenia systemu budżetowania

 

Sylwia Silska-Gembka,

Problem pomiaru wyniku finansowego z realizacji kontraktów długoterminowych w świetle regulacji obowiązujących w Niemczech

 

Ewa Spigarska,

Sprawozdanie finansowe zakładów ubezpieczeń według regulacji międzynarodowych – zarys problemu

 

Arleta Szadziewska,

Rachunkowość jako źródło informacji ekologicznych w przedsiębiorstwie

 

Aleksandra Wiercińska,

Granice między kreatywną, agresywną i oszukańczą rachunkowością

 

Anna Zysnarska,

Ewolucja Modelu Uwarunkowań Sytuacyjnych w ramach badań nad reformą rachunkowości sektora rządowego


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału