do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

 

3/2005

 

ZARZĄDZANIE I WIEDZA
W  PRZEDSIĘBIORSTWIE WYBRANE ASPEKTY

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

SOPOT 2005

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG

prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka

prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba

dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

Recenzent

dr hab. Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło, prof. AM w Gdyni

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Anna Zamojska-Adamczak (przewodnicząca)

dr Teresa Czerwińska, dr Wiesław Golnau

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Renata Płoska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Druk i oprawa

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

80-851 Gdańsk, ul. Bielańska 5

tel./fax (0-58) 305-28-93

e-mail: frug@univ.gda.pl

 

SPIS TREŚCI

 

FINANSE

 

Magdalena Adamowicz,

Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne – analiza porównawcza

 

Yoji Koyama,

Banking System Crisis in Japan

 

Przemysław Kulawczuk,

Alokacja pomocy publicznej do małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu kryterium efektywności podatkowej

 

Ewa Malinowska,

Wykorzystanie metody ekobilansu jako wskaźnika obciążenia środowiskowego na przykładzie wybranych produktów spożywczych

 

Arleta Szadziewska,

Rachunek kosztów w średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski – stan i kierunki zmian

 

 

INFORMATYKA

 

Anna Lenart,

Geneza i rozwój zintegrowanych systemów informatycznych

 

Bartosz Marcinkowski, Michał Kuciapski,

Projektowanie sekwencji nauczania kursów e-learningowych

 

Bartosz Marcinkowski, Stanisław Wrycza,

Szkolenia e-learningowe na Pomorskiej Akademii Regionalnej CISCO w ocenie uczestników

 

Michał Ruciński, Bartosz Marcinkowski,

Otwartość i wolność jako trendy współczesnej gospodarki opartej na wiedzy

 

Stanisław Wrycza, Michał Kuciapski,

Przesłanki i modele rozwoju e-campusów

 

 

ZARZĄDZANIE

 

Wiesław Golnau,

Ewolucja Europejskiej Strategii Zatrudnienia

 

Michał Hałaczkiewicz,

Koncepcja strategicznego project management jako odpowiedź na problemy bieżącego zarządzania przedsięwzięciami

 

Łukasz Keczmer, Jacek Rybicki,

Model systemu informacji strategicznej

 

Bogdan Nogalski, Jarosław Szreder, Piotr Walentynowicz,

Zakres zastosowania nowoczesnych technik zarządzania produkcją z obszaru lean management w wybranych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego

 

Renata Płoska,

Proekologiczne zmiany w strategiach produktowych  polskich przedsiębiorstw

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału