do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

3

2006

 

 

EKONOMETRIA

 WYBRANE ASPEKTY

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

SOPOT 2006

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

prof. dr hab. Czesław Domański

prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kosiewicz

prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka

prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba

dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

 

Recenzent

dr hab. Piotr Chrzan, prof AE w Katowicach

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr Wiesław Golnau (przewodnicząca)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

 

 

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

 

Wydawca

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel. (58) 550 94 49, 550 9375

e-mail: poligraf@panda.bg.univ.gda.pl

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Tadeusz W. Bołt,

Dynamika aktywów funduszy akcyjnych i hybrydowych w Polsce a dynamika koniunktury na rynku kapitałowym

 

Małgorzata Borzyszkowska,

Popyt na pieniądz według wybranych teorii ekonomicznych

 

Dorota Ciołek, Anna Golejewska,

Dyfuzja produktywności jako efekt pośredni FDI w polskim przemyśle przetwórczym w latach 1993-2002

 

Janusz Kowalczyk,

Modele zmienności stochastycznej

 

Grzegorz Kuczyński, Małgorzata Borzyszkowska,

Hipoteza neutralności i superneutralności pieniądza. Analiza empiryczna dla Polski w latach 1997-2005

 

Lech Kujawski,

Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na tle krajów Unii Europejskiej i innych wybranych krajów

 

Ewa Majerowska,

Modelowanie stóp zwrotu z portfeli w oparciu o dane panelowe

 

Agnieszka Martynowska,

Analiza ryzyka sektorowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998-2006

 

Sabina Nowak,

Prognozowanie stóp zwrotu z walorów notowanych na GPW w Warszawie S.A. na podstawie informacji o nierównowadze

 

Krystyna Strzała, Maria Blangiewicz,

Podobieństwa i różnice struktury stochastycznej mikro- i makroekonomicznych wskaźników koniunktury gospodarczej Polski

 

Anna Zamojska,

Analiza rozwoju rynku inwestorów instytucjonalnych w latach 1993-2004

 

Paweł Miłobędzki,

Analiza kointegracyjna cen miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału