do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

3

2007

 

 

 

 _____________________

 

 

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

SOPOT 2007


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

Recenzent

prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski

 

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007

 

 

 

ISSN 1732-1565

 

 

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl


 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Magdalena Jerzemowska,

Pożegnanie Profesor zw. dr hab. Lech Bednarski 1929-2006

 

 

FINANSE

 

Teresa Tatiana Czerwińska,

Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych – ujęcie atrybutowe

 

Krystyna Dziworska, Dariusz Trojanowski,

Projekt deweloperski – fazy, etapy i działania

 

Marietta Janowicz-Lomott,

Ekonomiczne i społeczne aspekty działalności ubezpieczeniowej opartej na zasadzie wzajemności

 

Maciej Krzesiński,

Potencjalne źródła i aranżacja finansowania projektów inwestycyjnych mikro- i małych przedsiębiorstw

 

Mariusz Matysek,

Czynniki determinujące skuteczne wdrożenie standardów kontroli finansowej w Służbie Celnej

 

Magdalena Meyer,

Nadzór bankowy w Wielkiej Brytanii

 

Anna Wojewnik-Filipkowska,

Finansowanie bilansowe i pozabilansowe projektów inwestycyjnych

 

 

INFORMATYKA

 

Jerzy Auksztol, Tomasz Przechlewski,

Reconsidering the role of Government in the process of building Spatial Data Infrastructure

 

Anna Lenart,

System Business Intelligence jako analityczny komponent systemu ERP

 

Piotr Ostrowski, Bartosz Marcinkowski,

Aktualne tendencje w zakresie wykorzystania szerokopasmowego dostępu do Internetu na przykładzie firmy FastWan

 

Tomasz Przechlewski,

Sukces systemu informacyjnego: definicja, ocena i pomiar

 

 

Michał Ruciński, Bartosz Marcinkowski,

Systemy operacyjne LiveCD – charakterystyka i analiza funkcjonalności wybranych dystrybucji

 

Stanisław Wrycza, Jerzy Auksztol, Damian Gajda,

Metodologiczne aspekty badania rozwoju gospodarki elektronicznej małych i średnich przedsiębiorstw

 

Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski,

Język UML 2.x Light – ocena uwarunkowań i model

 

 

METODY ILOŚCIOWE

 

Piotr Dudziński,

Relacje miedzy użytecznością a stosunkiem do ryzyka

 

Kamila Najman,

Charakterystyka mierników oceny podobieństwa wyników podziałów

 

Krzysztof Najman,

Wskaźniki liczby skupień dla danych binarnych oparte na macierzy rozrzutu

 

 

ZARZĄDZANIE

 

Sylwia Białas,

Kultura narodowa a proces zmian na przykładzie kultury japońskiej

 

Wiesław Golnau,

Edmund S. Phelps laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych w 2006 r.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału