do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

 

3

2008

 

 

 

 

 

 

 

INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ

WYBRANE PROBLEMY

 

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2008

 

 


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

 

Recenzent

 prof. UMK dr hab. Magdalena Osińska

 

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl


 

 

SPIS TREŚCI

 

FINANSE

 

Lucjan Czechowski, Anna Górczyńska, Krzysztof Szczepaniak,

Decyzje inwestycyjne  w infrastrukturę drogową w Polsce

 

Dorota Czykier-Wierzba,

Strategia Lizbońska czynnikiem wpływającym na wydatki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w latach 2007-2013

 

 

MARKETING

 

Tomasz  Dryl,

Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako element budowania interakcji przedsiębiorstwa z klientami

 

Wioleta Dryl,

Audyt jako narzędzie kontroli marketingowej

 

 

METODY ILOŚCIOWE

 

Balicki Andrzej, Najman Kamila, Najman Krzysztof,

Normalizacja odpowiedzi w badaniach opinii a problem grupowania

 

Mirosław Szreder,

O znaczeniu tajemnicy statystycznej dla jakości badań

 

 

RACHUNKOWOŚĆ

 

Anna Lenart,

Zastosowanie systemów ERP w logistyce i rachunkowości

 

 

ZARZĄDZANIE

 

Alicja Antonowicz,

Rozwój rynku franchisingu na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Chin

 

Wiesław Golnau,

Dyspersja płac w Polsce i innych krajach OECD

 

Sergiusz Grzybek,

Kamienie milowe konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Sylwester Kania,

Kulturowe wyznaczniki efektywności organizacji

 

Julia Koralun – Bereźnicka,

Analiza koncentracji przedsiębiorstw w sektorach gospo-darczych wybranych krajów Unii Europejskiej


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału