do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

4

2006

 

 

RACHUNKOWOŚĆ

 WYBRANE ASPEKTY

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

SOPOT 2006

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

prof. dr hab. Czesław Domański

prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kosiewicz

prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka

prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba

dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

 

Recenzent

prof. dr hab. Andrzej Kardasz

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Wiesław Golnau (przewodnicząca)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

mgr Ewa Chrostowska

 

 

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

 

Wydawca

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel. (58) 550 94 49, 550 9375

e-mail: poligraf@panda.bg.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

Grzegorz Bucior,

Skutki podatkowe niepieniężnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów

 

Ewa Chrostowska,

Niezależność biegłego rewidenta oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego w statutowym badaniu sprawozdań finansowych oraz przy wykonywaniu usług poświadczających w świetle obowiązujących w Polsce przepisów

 

Robert Dankiewicz, Marek Ossowski,

Ograniczanie ryzyka prowadzenia działalności za pomocą franczyzy i franszyzy

 

Jerzy Gierusz,

Poziom wyceny wyrobów gotowych w świetle definicji aktywów

 

Karolina Gościniak, Renata Pałczyńska-Gościniak,

Unowocześnienie systemu raportowania w spółkach publicznych kreatorem bogactwa akcjonariuszy

 

Jarosław Kujawski,

Badanie zmienności kosztów ośrodka dializ przy wykorzystaniu MS Excel

 

Teresa Martyniuk,

Metody wyceny wartości środków trwałych

 

Aleksandra Paszkiewicz,

Wycena marki na podstawie premii cenowej

 

Tomasz Pedo,

Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia

 

Marta Sikorska,

True and fair viewsłabe strony

 

Sylwia Silska-Gembka,

Pomiar wyniku finansowego z realizacji kontraktów długoterminowych według MSR i US GAAP – analiza porównawcza

 

Ewa Spigarska,

Sprawozdanie  finansowe wspólnoty mieszkaniowej

 

Arleta Szadziewska,

Koszty środowiskowe i ich ujęcie systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa

 

Aleksandra Wiercińska,

Nadużycia w polityce bilansowej przedsiębiorstw

 

Beata Zackiewicz,

Cele i funkcje zarządzania kosztami nowego produktu poprzez koszty docelowe

 

Anna Zysnarska,

Przepływy finansowe w sektorze budżetowym i kontrola ich wykonania

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału