do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

 

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

4

2007

 

 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ

 

WYBRANE ASPEKTY

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2007


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

Recenzent

prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

mgr Ewa Chrostowska

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007

 

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl


 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Grzegorz Bucior, Cyryl Kotyla,

Wycena różnic kursowych – aspekt bilansowy i podatkowy

 

Małgorzata Cygańska, Jerzy Gierusz,

Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów

 

Anna Grunt,

Strategie finansowe a cykl życia przedsiębiorstwa

 

Jarosław Kujawski, Marek Ossowski,

Wykorzystanie wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników w działalności usługowo-handlowej

 

Aleksandra Paszkiewicz,

Dochodowa metoda wyceny marki na przykładzie procedury Interbrand

 

Marta Sikorska,

Angielski – język rachunkowości

 

Ewa Spigarska,

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń

 

Arleta Szadziewska,

Identyfikacja i pomiar kosztów środowiskowych w systemach rachunku kosztów polskich przedsiębiorstw dostarczających energię elektryczną, gaz i wodę – wyniki badań empirycznych

 

Anna Zysnarska,

Model implementacji rachunkowości memoriałowej w sektorze finansów publicznych

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału